www.svobodamysli.cz

TERAPIE

Terapie Svoboda mysli je metoda osobního rozvoje, která používá jednoduché techniky pro práci s myslí a naším podvědomím. Umožňuje nám získat svobodu a pochopit, že v každém okamžiku máme volbu a náš život si řídíme sami. Terapie Svoboda mysli je návod na šťastný život, jak se vypořádat s tím, co nás trápí, jak se vyrovnat s událostmi, které se nám děly nebo stále dějí. Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší koučovací metody a techniky, které jsou uznávané a ověřila jsem je sama na sobě i se svými klienty v praxi. Účinnost terapie Faster EFT a dalších technik, které používám, spočívá v tom, že za 2 hodiny odblokujeme traumata, která bychom klasickými psychologickými metodami řešili několik měsíců až roků. Terapie používá k léčbě Vaší mysl a fyzické tělo, nemusíte věřit, že Vám pomůže a přesto má reálné výsledky, odstraňuje skutečnou příčinu problémů, nepracuje s placebo efektem.
 
Terapie Svoboda mysli se zaměřuje na Vaše zážitky, na to, co jste vy skutečně prožili a co cítíte, když si tyto vzpomínky vybavíte. Pracuji s tím, co jste prožili, nepracuji s minulými životy, ale když má někdo pocit, že za jeho problémy stojí minulý život, tak se na to společně podíváme. Zastávám názor, že nás ovlivnilo hodně těhotenství, takže spolu můžeme řešit i Vaše pocity, když jste byli v bříšku. I když můžete mít pocit, že si to nemůžete pamatovat, zjistíte, že pokud tam byl problém, opravdu si to pamatujeme.
 
I když víme, co chceme a co bychom měli dělat a ostatní nám to říkají stále dokola a my s nimi souhlasíme, přesto na základě našich podvědomých programů, které nás řídí a ovládají, někdy nejsme schopni to udělat. Známe spoustu rad a informací, ale nejdůležitější je práce na sobě, řešit své konkrétní starosti a špatné pocity, jen tím si můžeme nejvíce pomoci a posunout se ve svém životě. Terapie Svoboda mysli Vám pomůže jít za svým cílem a udělat to, co je pro Vás nejlepší.
 
Terapií odstraňujeme skutečnou příčinu Vašeho problému a ovlivňujeme to, jak na daný problém nahlížíte, tedy jak se jím trápíte. Terapie probíhá převážně koučovací metodou Faster EFT a dalšími technikami, které se mi osvědčily v praxi. Co je to Faster EFT? Faster EFT je metoda, která pracuje s Vaší vědomou a podvědomou myslí. Při terapii poklepáváme na určité body meridiánů (drah vedoucích energii) na obličeji, pod klíční kostí a zápěstí. Pokud by měl klient problém s dotyky terapeuta, může si po krátké instrukci na body poklepávat sám. V případě, že klient nedokáže nebo nechce o svém problému nebo zážitku mluvit, je terapie také úspěšná. Terapeut nepotřebuje nezbytně nutně vědět, o co se konkrétně jedná, i když je to vždy samozřejmě lepší. 
 
Při terapii pracujeme s Vašimi zážitky a vzpomínkami, kdy jste se cítili špatně. Mezi tělem a myslí existuje zpětná vazba. Během ťukání na meridiány se komunikační spojnice mezi tělem a myslí rozpojí a tím dochází v těle k uvolnění a zároveň ke změně vnímání. Proč to funguje? Mysl a tělo jsou jeden celek. Tělo následuje myšlenku. Když začnete na něco vzpomínat, dostanete se do stavu, kde cítíte, jak znovu prožíváte ten zážitek, jako byste tam byli zpět a dělo se Vám to právě teď. Říká se tomu trans nebo hypnotický stav mysli. Když ťukáme, necílíme na vyjádření problému, ale na příčinu, kterou je stav mysli nebo trans. Sami si vyzkoušíte a ucítíte, jak je Vaše mysl propojena s tělem. Pokud ke mně přijdete a necítíte žádný špatný fyzický pocit a vracíme se do vzpomínky, kdy jste cítili například úzkost nebo stažený žaludek, tím, že si tuto vzpomínku vybavíte, znovu se cítíte, jako když se Vám to děje právě teď, přestože je to jakkoliv dlouho a jste teď někde jinde. Spolu budeme odstraňovat všechny tyto emoce a fyzické pocity, aby Vás přestaly obtěžovat jednou pro vždy.
 
Při terapii je lepší mít zavřené oči, abyste se lépe dostali do Vašich pocitů a lépe se uvolnili. Po celou dobu terapie jste plně při vědomí, nepoužívám žádné léky, přístroje ani jehly, ani se klient nesvléká. Terapie Svoboda mysli není bolestivá a nemá žádné vedlejší účinky. Jediný nástroj, který používám k Vašemu uzdravení je Vaše mysl.
 
Terapie SVOBODA MYSLI je souhrn metod podporovaná energií a intuicí. Nemusíte se bát, že by byla méně účinná, pokud bych během terapie nepoužila ťukání. Jen v té chvíli používám jiné techniky a metody.
 
Počet sezení, kterých je potřeba na vyřešení složitějších problémů se různí, ale první výsledky jsou výrazné a okamžité už při prvním. V mnoha případech jedno sezení postačí a klient je schopen na zbytku pracovat sám doma, pokud mu to tak vyhovuje. K terapeutovi se může znovu vrátit, kdykoli uzná za vhodné. Tedy to znamená, že pokud klient kdykoli odmítne další doporučené sezení nebo je odloží, neznamená to, že předešlá práce a investice jsou ztraceny. Výsledky dosažené na předchozích sezeních (i jediném) jsou již trvalé.
 
Je dobré si připravit několik řádek o problému, který chcete řešit, kdy nastíníte heslovitě o co se jedná a jakou máte představu výsledku a zašlete vše předem na emailovou adresu terapie@svobodamysli.cz.
 
Terapie probíhá osobně nebo po skype. Novinkou také po telefonu.
 
Terapie většinou trvá dvě hodiny. Cena je 1000 Kč za 1 hod. terapie.         
 
Upozornění: Žádná výše uvedená terapie není náhradou za běžnou lékařskou péči. Nedoporučuje se tedy vysazovat stanovenou léčbu a předepsané léky. Se zlepšením stavu po konzultacích, lze snižovat dávky léků, popř. změnit léčbu, pouze však po dohodě s ošetřujícím lékařem! Nejsem lékař, jsem certifikovaný praktik alternativních technik léčení a rozvoje osobnosti.
 
Používáním těchto technik přebíráte zodpovědnost za své jednání. Pokud trpíte vážnými problémy, vyhledejte zkušeného terapeuta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktuálně

Vytvořeno: 17.03.2018 - 10:34
Vytvořeno: 25.02.2018 - 10:57
Vytvořeno: 25.02.2018 - 10:17
Vytvořeno: 30.01.2018 - 22:53
Vytvořeno: 05.01.2018 - 14:42

Facebook